Begin een goed gesprek.nl

Samen met uw huisarts beslissen over een behandeling of zorg, dat kan best lastig zijn.

Wat is een goed gesprek?

Over grote beslissingen denkt iedereen vaak goed na. Over welke zorg of behandeling we nodig hebben, denken we vaak minder goed na.

Zelf nadenken over wat voor zorg u wilt is belangrijk. Want het leven kan door een behandeling erg veranderen. Goede zorg begint met een goed gesprek tussen u en de zorgverlener. Vertel wat u belangrijk vindt. Dan krijgt u de zorg die beter bij u past.

In een goed gesprek stelt u vragen aan de dokter of behandelaar. En luistert u goed naar de antwoorden. Alles wat u elkaar vertelt is even belangrijk. De dokter, verpleegkundige of assistente werkt samen met u. Hij of zij wil weten wat u zelf wilt en wat u belangrijk vindt. Tijdens een goed gesprek kunt u samen kiezen voor de zorg of ondersteuning die bij u past.

Hoe pak ik een goed gesprek aan?

Er zijn tips die helpen om een goed gesprek te hebben. Een aantal voorbeelden zijn:

  • Schrijf van tevoren vragen op.
  • Denk na over wat u belangrijk vindt.
  • Zoek van tevoren informatie op.
  • Neem iemand mee naar het gesprek.
  • Vraag extra tijd bij het maken van de afspraak voor het gesprek.
  • Vertel in eigen woorden hoe het gaat.

Stelt de huisarts ook vragen?

De huisarts en andere zorgverleners in de praktijk zijn getraind om goede vragen te stellen. Zij vinden het fijn om samen met u alles goed te bespreken.

Zij letten ook op bijvoorbeeld:

  • Vertel ik de patiënt alle mogelijkheden?
  • Vertel ik de voor- en nadelen van een behandeling?
  • Weet ik zeker dat de patiënt mij begrepen heeft?
  • Geef ik de patiënt genoeg tijd om na te denken?

Waar vind ik meer informatie?

Op de website www.begineengoedgesprek.nl vindt u meer informatie.

Daar staan ook tips en websites waar u nog meer informatie kunt opzoeken.