Coronavaccinatie via de huisarts

Mensen met geboortejaar 1956 en 1957 hebben de eerste prik in april gekregen. De mensen uit 1958 tot en met 1960 worden in de tweede helft van mei gevaccineerd. Als u hiervoor in aanmerking komt, heeft u een oproep ontvangen. Alle andere mensen ontvangen een uitnodiging vanuit de overheid om gevaccineerd te worden door de GGD. 

Planning
Onze patiëntenzorg staat voorop. We plannen het vaccineren zo in dat dit spoedig en goed kan plaatsvinden, naast de reguliere zorg voor al onze patiënten. De logistiek van de coronavaccinatie is ingewikkelder dan de griepprik. Hierdoor kunnen praktijken maar op een beperkt aantal dagen vaccineren, rekening houdend met de tijd tussen de eerste en de tweede prik.

De vaccins zitten in potjes van 11 doseringen en moeten in een halve dag gebruikt worden. Wij kunnen daarom geen individuele uitzonderingen maken voor een andere datum.

Vaccinatie van mensen van 18-60 jaar met medische indicatie
Mensen jonger dan 60 die jaarlijks in aanmerking komen voor de griepprik, krijgen in week 19 een oproepbrief voor vaccinatie via de GGD. Ze zijn geselecteerd door de huisarts en hebben voorrang vanwege hun medische situatie. De GGD regelt de verdere afhandeling en roept mensen op zo snel mogelijk een afspraak te maken. Uw huisarts heeft hier geen andere informatie over.

Landelijk beleid
De regels en de vaccins zijn bepaald door de overheid. Het is daarom niet mogelijk voor uw huisarts om een ander soort vaccin aan te vragen of u te verwijzen naar de GGD voor een andere vaccinatie. Huisartsen hebben alleen AstraZeneca tot hun beschikking. Ook kan uw huisarts geen reservelijst hanteren voor mensen jonger dan 60 jaar.

Vragen over de vaccinaties?
Kijk op Coronavirus vaccinatie of bel naar 0800-1351.