Inzet van een Tinybot Tessa

Huisartspraktijk Rombouts heeft de primeur in Nederland met de inzet van Tinybot Tessa vanuit een huisartspraktijk. Tessa is een hulpmiddel dat mensen kan helpen bij het behouden van dagstructuur en kan helpen hen te activeren.

Inzet Tessa

Tot nu toe is Tessa vooral ingezet bij wijkzorgteams, dementiezorg en in GGZ instellingen. Praktijk Rombouts ziet hier echter ook een rol vanuit de huisartsenzorg. Er zijn vele positieve resultaten met dit hulpmiddel, maar er vallen nog patiënten tussen wal en schip. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan GGZ klanten die niet in een instelling wonen, thuiszorg krijgen en die moeite hebben met dagstructuur en de uitdagingen volbrengen vanuit hun hulpverlener.

Daarnaast valt ook te denken aan jongere mensen met NAH die een partner hebben die nog werkt. Of oudere dementerende mensen die nog thuis wonen en het overzicht over medicatie en afspraken verliezen.

Kortom, er zijn vele patiënten denkbaar vanuit de huisartspraktijk die met klachten komen waarbij de Tinybot een bijdrage kan leveren.

Resultaten

Praktijk Rombouts heeft de positieve resultaten elders gezien en gaat nu een pilot draaien in samenwerking met Tinybots. Zij zijn erg benieuwd naar de resultaten!

Een Tinybot is een hulpmiddel die hulp kan bieden bij: eten en drinken, medicatie inname, zelfzorg, afspraken, dag en nachtritme, omgaan met eenzaamheid, het hebben van een gezonde levensstijl en het verminderen van een sombere stemming.

De patiënten van huisartsenpraktijk Rombouts kunnen hier vanuit de pilot gratis gebruik van maken. De subsidie hiervoor is geregeld via het RVO (de subsidie voor de inzet van digitale zorg).