Praktijkinformatie

U leest hier alle belangrijke informatie over Huisartsenpraktijk Klarendal. Onze praktijk is een opleidingspraktijk. Dat betekent dat er ook een arts meewerkt die, na een tijd in het ziekenhuis te hebben gewerkt, zich gaat specialiseren tot huisarts: de huisarts in opleiding (haio).

Praktijktijden

De praktijk is geopend op werkdagen van 08.00 – 17.00 uur.

Adres en route

 • Onder de Linden 21-5, 6822 KG Arnhem

Telefooncentrale

UITSLUITEND VOOR SPOED: 026-443 20 90
Praktijknummer: 026 – 442 52 44

U krijgt een tekst te horen met een keuzemenu:

toets 1: voor spoed

toets 2: Liefst herhaal recepten bestellen via MijnGezondheid.net. Daar kunt u het 24 uur per dag bestellen. Bent nu niet aangesloten kan het ook telefonisch. U wordt doorgeschakeld naar een voicemailbox waar u een recept op kunt inspreken. Op deze manier kunt u dag en nacht uw recepten bestellen. Het ingesproken recept wordt naar uw eigen apotheek verzonden en ligt daar de volgende werkdag voor u klaar!

Bij het inspreken van een recept dient u de volgende gegevens te vermelden:

 • naam, adres en geboortedatum
 • naam van het medicijn, zo nodig kunt u het spellen
 • de sterkte [in mg of %]
 • de hoeveelheid (aantal)
 • het gebruik [ bijv. 3 maal daags één tablet]
 • de naam van uw apotheek
 • [Bijvoorbeeld: Mw. X., Jacobslaan 13, geboren 1 januari 1921. Paracetamol 500mg, 30 stuks,
 • 3 maal daags1 tablet. Apotheek Y.]

En voor een betere service kunt u nu via MijnGezondheid.net 24 uur per dag uw recepten aanvragen.

toets 3: tussen 08:15 en 12:00 uur wordt u rechtstreeks doorverbonden met de assistente voor het maken van een afspraak of voor het opvragen van uitslagen. Buiten dit tijdstip kunt u via toets 2 alleen een spoedconsult of een spoedvisite aanvragen.

Spreekuur

Van maandag t/m vrijdag is er een afspraken – spreekuur van
08:00 – 10:00 uur en van
13:30 – 16:10 uur

Voor het maken van afspraken kunt U ons tussen 8.00 en 12.30 bellen. ‘s Middags zijn wij na 14:00 uur bereikbaar voor spoedgevallen, overleg en het opvragen van uitslagen

Meestal duurt een afspraak 10 minuten. Om wachttijden en uitlopen van het spreekuur te voorkomen is het zinvol dat u de assistente vertelt waarvoor u de dokter wilt spreken [bijv. voor 1 of meerdere klachten]. Ook de assistente is gebonden aan het medisch geheim en kan zonodig een dubbele afspraak voor u maken.

Telefonisch spreekuur

Mocht u de arts telefonisch vragen willen stellen kunt U dit melden aan de assistente [keuzetoets 3]. De huisarts zal u in dat geval terugbellen.

URINE ONDERZOEK
U kunt urine voor 10.00 uur brengen voor onderzoek. Voor de uitslag kunt u s middags bellen na 14:00 uur. Indien u de urine niet direkt na het plassen naar de praktijk kunt brengen dient u de plas in de koelkast te bewaren.

ZWANGERSCHAPSTESTEN
U kunt het best zelf een zwangerschapstest kopen en die zelf doen.

HUISBEZOEK
Wanneer u niet zelf naar de praktijk kunt komen kunt u van 08.00 – 10.30 uur bij de assistente een visite aanvragen. De dokter zal u dan aan het eind van het ochtend- of het middagspreekuur bezoeken of u bellen voor overleg.

ASSISTENTE

Bij onze assistentes kunt u terecht voor:

 • Bloedddruk meten
 • Bloed onderzoek op: BV: bezinking
 • Vragen over de pil
 • Uitstrijkjes bevolkingonderzoek
 • Soa Onderzoek
 • ECG
 • Oren uitspuiten
 • Injectie geven

De assistente heeft werk overleg van 10:30-11:00uur en pauze van 12.30 – 13.00 uur.

Wanneer de assistente niet aanwezig is, neemt u dan gewoon plaats in de wachtkamer, en wacht totdat ze er weer is.

PRAKTIJKONDERSTEUNER

Die heeft spreekuur op maandag, wo ochtend en donderdag.

Bij onze Praktijkondersteuner kunt u terecht voor:

 • Astma controle
 • COPD controle
 • Spirometrie
 • Diabetes
 • bepalen van uw cardio-vasculair risico/ Hypertensie Spreekuur
 • Ouderenzorg

Avond, nacht en weekend

Buiten kantooruren [van 17:00 – 08:00 uur] belt u het praktijknummer: (026 – 442 52 44)

U krijgt dan het nummer van de Huisartsenpost Regio Arnhem.

U kunt dit nummer ook rechtstreeks bellen: 026 - 389 96 96

Vakanties en nascholing

Indien de praktijk gesloten is wegens vakantie of nascholing belt u tijdens kantooruren

[08:00 – 17:00 uur] de Bussemse doktersdienst: 0900 – 1515.

Voor dringende gevallen wordt u dan doorverwezen naar een van de artsen van onze huisartsengroep. Buiten kantooruren belt u gewoon weer de Huisartsenpost: 026 - 389 96 96

Artsen Huisartsengroep

MISPEL:

Huisartsenpraktijk Klarendal:
Mw. I.B. Polling

Therapeuticum Aquamarijn:
Dhr. J.A.S.M. van Vugt, Mw. B.N. Bischot en Mw. K. luske

Solopraktijken:
Mw. J. de Kuijper

Gedragsregels binnen de huisartsenpraktijk

U mag van ons verwachten dat wij uw medische hulpvraag goed behandelen. Wij verwachten van u dat u onze hulpverleners daarvoor de kans geeft, door ze rustig en respectvol te woord te staan en geen overlast te veroorzaken voor andere patiënten.

Dit geldt voor contact per telefoon, voor huisbezoek en ook als u de praktijk voor een consult bezoekt.

 De onderstaande afspraken zijn van kracht binnen onze praktijk:

 • Wij helpen u zo snel mogelijk.
 • Spoedgevallen gaan voor, graag uw begrip.
 • Wij gaan respectvol met elkaar om en beledigen elkaar niet.
 • Wij tolereren geen discriminatie, agressie, geweld en ongewenst (seksueel) intimiderend gedrag in welke vorm dan ook. Wanneer dit toch voorkomt zal uw huisarts hiervan op de hoogte worden gebracht en volgt er een aantekening in onze administratie.
 • Mensen die onder invloed zijn van alcohol en/of drugs kan de toegang tot de huisartsenpraktijk geweigerd worden.
 • Respecteer de privacy van onze patiënten en maak geen foto’s of filmpjes.
 • Mobiel bellen mag maar houd rekening met anderen en zet uw telefoon op stil.
 • Met uitzondering van hulphonden zijn dieren niet toegestaan in de praktijk.
 • De praktijk is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal.
 • Bij ernstige overschrijding van onze regels wordt er aangifte gedaan bij de politie.

Wat te doen als u een klacht hebt over onze praktijk of over een van onze medewerkers?

Onze praktijk is aangesloten bij de Klachtencommissie Zuid Nederland (Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid Nederland).

Wanneer u een klacht hebt over ons of over een van onze medewerkers (iemand heeft een fout gemaakt of u voelt zich onheus bejegend of niet serieus genomen) kunt u die klacht indienen bij onze assistente. Deze maakt een rapport op van uw klacht en zal de klacht doorgeleiden naar degene die de klacht betreft. De klacht wordt vervolgens door alle medewerkers van de praktijk besproken. Wij kijken dan in hoeverre we ervoor kunnen zorgen dat we dergelijke incidenten kunnen voorkomen in onze praktijk. Binnen twee weken zullen wij dan met U contact opnemen zodat de we de klacht met U kunnen bespreken.

U hebt te allen tijden het recht een klacht in te dienen. Indien U het te moeilijk vind deze klacht direct met ons of met de betrokken medewerker te bespreken, kunt U de klacht ook direct indienen bij de Klachtencommissie Zuid Nederland Postbus 8018, 5601 KA Eindhovenl

Klachten huisarts

Het is voor ons van groot belang dat we van U te horen krijgen wanneer er zaken zijn die U niet goed vindt lopen of waar U het niet mee eens bent. Alleen op deze manier kunnen wij er continu voor zorgen dat fouten worden voorkomen en dat we zoveel mogelijk aan de wensen van onze klanten kunnen tegemoetkomen.